Partidul Pirat Romania

ProgramulPartiduluiPirat

PROGAMUL  PARTIDULUI PIRAT

nota: acest text este o traducere liberă a Declaraţiei de Principii 3.1 așa cum a fost redactată de fondatorii PiratPartiet din Suedia. Vezi aici textul original. PARTIDUL PIRAT.ro subscrie întru totul acestor principii.

Introducere

Dorim să modificăm legislaţia la nivel mondial pentru a înlesni dezvoltarea societății informaţionale,caracterizate prin diversitate şi deschidere. Facem acest lucru solicitând un nivel sporit de respect faţă de cetăţeni şi dreptul lor la viaţă privată, precum şi reforme ale legislației privind dreptul de autor şi brevetele.
Cele trei convingeri fundamentale ale Partidului Pirat sunt nevoia de protecţie a drepturilor cetăţenilor, dorința de a elibera cultura şi a ideea că  brevetele şi monopolurile private sunt dăunătoare pentru societate.
Societatea în care trăim este una de control şi supraveghere în care, practic, toată lumea este înregistrată şi supravegheată. Este contraproductiv pentru statul de drept modern să impună supravegherea tuturor cetățenilor săi, tratându-i astfel drept suspecţi. Democraţia presupune protecţia drepturilor cetăţenilor.

Dreptul de autor a fost creat pentru beneficiul întregii societăți, în scopul de a încuraja actele de creaţie,  dezvoltarea şi răspândirea expresiilor culturale. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de un echilibru între cerinţele comune de disponibilitate şi de distribuţie pe de o parte, şi cerinţele de creatorului de a fi recunoscut şi remunerat pe de altă parte. Susţinem că astăzi sistemul dreptului de autor este dezechilibrat. O societate în cazul în care expresia culturală şi cunoștințele sunt libere pentru toţi în condiții egale, este una în care toți beneficiază. Noi susținem ca abuzul pe scară largă şi sistematică a drepturilor de autor de astăzi este contra-productiv prin limitarea atât a creației cât și a accesului la expresiile culturale.
Monopolurile private sunt una dintre cei mai serioși dușmani ai societăţii, deoarece acestea conduc la preţul mari şi mari costuri ascunse pentru cetăţeni. Brevetele sunt monopoluri pe idei, susținute oficial. Marile corporaţii se află în cursa de a deţine brevete care le pot folosi împotriva competitorilor mai mici
pentru îi împiedica să concurente în condiţii de egalitate. Un obiectiv monopolist nu este cel de a
crește preţurile cât poate suporta piața, ci mai curând unor drepturi obținute cu rea credință, ca o pârghie de a creşte preţurile şi de a stabili condiţii neechilibrate privind utilizarea și acordarea licenţelor.
Vrem să se limiteze posibilităţile de a crea monopoluri dăunătoare şi inutile.
Mărcile comerciale sunt în primul rând utile ca dispozitive de protecţie a consumatorilor. Credem că mărcile comerciale funcționează bine în general și nu sugerăm vreo schimbare.

Democraţie, drepturile cetăţenilor şi libertăţile personale

Dreptul cetăţenilor la intimitate este înscris în Constituţia suedeză. Din acest drept fundamental izvorăsc o serie de alte drepturi fundamentale ale omului cum ar fi dreptul la liberă exprimare, libertatea de opinie, de a obţine informaţii, precum şi dreptul la cultură şi la dezvoltare personală. Toate încercările statului de a reduce aceste drepturi trebuie să fie supuse scrutinului public și combătute cu vehemență.
Toate puterile, sistemele şi metodele pe care statul le poate folosi împotriva cetăţenilor săi trebuie să fie
sub evaluare constantă şi control de către oficialii aleşi. Atunci când guvernul folosește capacitățile sale  de supraveghere împotriva unor cetăţeni obişnuiţi, care nu sunt suspectați de nici o infracțiune,
aceasta este o încălcare inacceptabilă şi clară a dreptului fundamental al cetăţenilor la intimitate.
Fiecărui cetăţean trebuie să îi fie garantat dreptul la anonimat, care decurge din Constituţia suedeză precum şi dreptul individului de a controla toate utilizarea datelor lui cu caracter personal.

Guvernul trebuie să respecte Constituţia, nu doar la nivelul discursului, dar și în practică.
Respectul faţă de cetăţeni şi viaţa privată a acestora înseamnă că principii ca interdicţiile asupra
torturii, integritatea procesului legislativ, un proces echitabil de drept, imunitatea mesagerului, şi
secretul poştal nu sunt negociabile. Partidul Pirat va acţiona pentru a expune şi înlătura orice administraţie despre care partidul consideră că nu respectă drepturile omului, cum este de așteptat de la o democraţie occidentală.

Secretul poștal trebuie trebuie să fie generalizat pentru toate comunicațiile. Așa cum este interzis astăzi să citim e-mail altcuiva, trebuie interzis să se citească sau să acceseze la e-mailuri, SMS-uri sau alte forme de mesaje, indiferent de suport, tehnologii sau operator. Oricare şi toate excepţiile de la această regulă trebuie să fie bine motivate în fiecare caz în parte. Angajatorilor trebuie să le fie permis accesul la mesajele angajaților numai dacă acest lucru este absolut necesar pentru a asigura funcționalitatea tehnică sau în legătură directă cu sarcinile de serviciu ale angajatului.
Guvernului îi va fi permis accesul la mijloacele de comunicare ale unui cetăţean sau să îl pună pe acesta sub supraveghere numai în cazul unei suspiciuni clare de săvârșire a unei infracțiuni. În toate celelalte cazuri, guvernul trebuie să prezume că  cetăţenii săi sunt nevinovați și să îi lase în pace. Actul legal de protecție a secretului comunicațiilor trebuie să se acorde o puternică protecţie juridică, pentru că  guvernul a arătat în mod repetat că nu poate fi însărcinat cu informaţiile sensibile ale cetățenilor.
Vrem să se abroge Directiva privind păstrarea datelor, şi să fie consolidat dreptul cetăţenilor la
confidenţialitate.
Partidul Pirat are o opinie cu privire la dacă Suedia ar trebui sau nu ar trebui să fie membră a Uniunii Europene, dar acum că suntem, avem dreptul de a cere ca uniunea să fie guvernată de principiile democratice. Deficit democratic în Uniunea Europeană trebuie să fie abordat pe termen lung, iar primul pas este să fie împiedicată legalizarea sa, printr-o constituţie rău intenționată. Constituția propusă de Uniunea Europeană și respinsă de Franţa şi Olanda nu poate fi acceptată, nici în forma sa originală şi nici cu modificări cosmetice.
Organismele de luare a deciziilor şi administraţia atât în ​​Suedia cât și în Uniunea Europeană trebuie să fie caracterizate prin transparenţă şi deschidere. Reprezentanții suedezi în UE trebuie să acţioneze pentru a apropia Uniunea de principiul suedez de acces public la înregistrări.
Fundamentele democraţiei trebuie să fie protejate, atât în ​​Suedia şi în UE.

Libertatea culturii noastre

Atunci când dreptul de autor a fost creat iniţial, a reglementat numai dreptul unui creator de
a fi recunoscut ca și creator. Acesta a fost ulterior extins pentru a acoperi copierea comercială
de lucrări, precum şi limitarea, de asemenea, a drepturilor naturale ale cetăţenilor privaţi şi organizaţiilor non-profit. Noi spunem că această modificare a echilibrului a determinat o
dezvoltare inacceptabilă pentru întreaga societate. Evoluţiile economice şi tehnologice au
împinse legile dreptului de autor spre ieşirea din echilibru şi crearea de avantaje nedrepte pentru
câțiva jucători mari de pe piaţă, în detrimentul consumatorilor, creatorilor şi societății în general.
Milioane de melodii clasice, filme şi cărţi sunt ţinute ostatice în seifurile corporațiilor mass-media, fără a fi suficient de dorite de publicul țintă pentru a fi republicate, dar potenţial
prea profitabile pentru a fi eliberate. Vrem să eliberăm moştenirea noastră culturală şi să o facem
accesibilă tuturor, înainte de dispariția treptată în timp a rolelor de celuloid ale filmelor vechi.
Legile privind imaterialul sunt o modalitate de a legifera proprietăţi materiale pentru valori imateriale.
Ideile, cunoștințele şi informaţiile sunt prin natura lor non-exclusive şi comune iar valoarea lor constă în capacitatea acestora inerentă de a fi împărtăşite şi răspândite.
Noi spunem că drepturile de autor trebuie să fie restaurate la originile lor. Legile trebuie să fie modificate pentru a reglementa numai utilizarea comercială şi copierea operelor protejate. Pentru a partaja copii, sau a le răspândi pentru utilizări non-profit, nu trebuie să fie niciodată ilegal, deoarece astfel de prestaţii pot folosi întregii societăţii.
Vrem să reforma drepturile de autor comerciale. Baza drepturilor de autor a fost întotdeauna de a găsi un echilibru just între interesele comerciale conflictuale. Astăzi, acest echilibru este pierdut şi trebuie să fie restabilit.
Sugerăm o reducere de protecţiei dreptului de autor în scop comercial, ex. monopolul de a crea copii ale unei opere în scopuri comerciale, la cinci ani de la publicarea operei. Dreptul de a crea lucrări derivate trebuie să fie reglat astfel încât regula de bază să fie libertatea tuturor de a le face imediat. Orice şi toate excepţiile de la această regulă, de exemplu, traduceri de cărți, sau utilizarea de partituri muzicale  protejate din filme, trebuie să fie în mod explicit enumerate în statut.
Vrem să se creeze un drept de autor echitabil şi echilibrat.
Colectarea non-comercială, utilizarea, prelucrarea şi distribuţia de cultură trebuie explicit încurajată. Tehnologiile privind limitarea drepturilor legale ale consumatorului de a copia şi a utilizarea informaţii sau cultură, aşa-numitele DRM, ar trebui să fie interzise. În cazurile în care acest lucru conduce la dezavantaje evidente pentru consumator, orice produs care conţine DRM trebuie să afişeze avertismente clare pentru a informa consumatorii cu privire la aceasta.
Acordurile contractuale puse în aplicare pentru a preveni astfel de distribuţie legală de informaţii trebuie să fie declarate nule şi neavenite. Distribuția non-comercială a culturii publicate, informaţiilor sau cunoştinţelor  – cu excepţia clară a datelor personale – nu trebuie să fie limitată sau pedepsită. Ca o concluzie logică a acestui lucru, dorim eliminarea taxei pe copia privată.
Vrem crearea unui mediu cultural comun.

Patentele şi Monopolurile private dăunează societății

Patentele au multe efecte dăunătoare. Brevetele farmaceutice sunt responsabile pentru
decese umane datorită maladiilor pentru care ar fi putut exista medicamente pe care oamenii sa și le permită, priorităţile de cercetare sunt deplasate şi inutil de mari, costul medicamentelor este în creştere în părţi mai bogate ale lumii.
Brevetele pe viaţă şi gene, cum ar fi culturile patentate, conduc la consecințe nerezonabile şi dăunătoare. Patentele pe software întârzie dezvoltarea tehnologică şi constituie o
ameninţare serioasă împotriva întreprinderile din sectorul IT suedez, precum şi a celor europene mici şi mijlocii.
Se spune că brevetele există pentru a încuraja inovarea prin protejarea inventatorilor şi a investitorilor în
invenţii şi noi metode de fabricare. În realitate, brevetele sunt folosite tot mai des de către marile corporaţii pentru a împiedica companiile mai mici să concureze în condiţii egale.
În loc de încurajarea inovaţiei, brevetele sunt folosite ca „câmpuri de mine”, atunci când se războiesc unii împotriva altora, de multe ori proprietarului brevetelor neavând planuri de dezvoltare
ei înşişi.
Noi credem brevete au devenit caduce şi că acestea sufoca inovarea şi crearea de noi cunoştinţe. În plus, doar uitându-te la toate domeniile de afaceri, care nu sunt brevetabile este clar că brevetele pur şi simplu nu sunt necesare – forţa pieţei derivată din a fi primul pe piaţă fiind suficientă pentru stimularea inovaţiei.
Inventatorii ar trebui să concureze corect cu destul de avantaje naturale cum ar fi un design inovator,
beneficiile aduse clienților, preţuri şi calitate, în loc de un monopol acordat de stat pe cunoştinţe. Să nu mai fie nevoie să plătească mici armate de avocaţi pentru brevete de invenție va disponibiliza resurse, care pot fi utilizate pentru crearea de inovație şi îmbunătăţire a produselor într-un ritm mai rapid,
ceea ce este în beneficiul tuturor în cele din urmă.

Vrem să fie eliminate treptat patentele.

În afară de abuzul de brevete, marile corporaţii încearcă să creeze monopoluri prin alte mijloace. Prin păstrarea de informaţii cu privire la lucruri cum ar fi formate de fişiere şi secretele unor interfeţe, ele
încearcă să creeze un blocaj la vânzători, limitând astfel concurenţa cu desconsiderare flagrantă pentru piaţa liberă şi corectă. Această practică conduce direct la preţuri mai mari şi o rată mai mică de inovare. Ori de câte ori sectorul finanţat din fonduri publice achiziţionează sisteme informatice sau produce informaţii în sine, el trebuie să contracareze în mod activ formarea sau continuarea acestor monopoluri private asupra informaţii, cunoştinţe, idei, sau concepte. Iniţiative cum ar fi accesul liber, cu scopul de a face rezultatelor cercetării disponibile în mod liber, trebuie să fie încurajate şi sprijinite.
Monopolurile private trebuie să fie combătute.
Sectorul public trebuie să arhiveze documente şi să le facă accesibile publicului în formate deschise. Trebuie să fie posibilă de a comunica cu guvernul, fără a fi legat la un furnizor privat de anumite software-ului. Utilizarea de open source în sectorul public, inclusiv şcoli, trebuie să fie stimulată.
Formatele deschise şi open source trebuie încurajate.

Încheiere

Dorim să apărăm drepturilor cetăţenilor, dreptul lor la viaţă privată şi a drepturilor fundamentale ale omului. Când Guvernele pun în mod curent cetăţenii sub supraveghere, aceasta invariabil duce la abuz de putere, lipsă de libertăţi şi nedreptăţi. Cerem o corecţie a acestor nedreptăţi. Cerem justiţie, libertate şi democraţie pentru cetăţeni.
Drepturile de autor de astăzi şi a legile privind brevetele conduc la monopoluri dăunătoare, pierderea unor importante valori democratice, împiedică crearea de cultură şi cunoaştere, şi împiedică aceasta să ajungă la cetăţeni.             Cerem abolirea brevetelor şi corectarea și echilibrarea legii drepturilor de autor, conform voinței populare, pentru a îmbogăți vieţile oamenilor, a permite un climat de afaceri sănătos, a crea un fond comun de cunoştinţe şi cultură, şi care să ducă astfel la dezvoltarea societăţii în ansamblu.

Munca noastră până acum este axată pe mijloacele parlamentare şi, prin urmare, căutăm un
mandat din partea poporului pentru a-i reprezenta în aceste probleme.
Partidul Pirat nu aspiră să fie parte a unei administraţii. Scopul nostru este de a utiliza o
poziţie cheie în parlament, şi să sprijine o administraţie care să conducă la rezolvarea problemelor din platforma noastră într-un mod satisfăcător.

Atunci când o vor face, vom sprijini administraţia, și în alte aspecte asupra cărora nu ne-am pronunțat.

Pentru a ne uni ca o mişcare puternică, am ales să nu luăm o poziţie, în orice altă problemă politică ce nu are legătură cu principiile declarate aici.
Noi rămânem uniţi în jurul protejării dreptului nostru la viaţă privată, voinţei de a reforma drepturile de autor, precum şi a necesității de a aboli brevetele.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. despre cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close