Partidul Pirat Romania

Programul EU PIRAT

Participarea cetatenilor si Guvernarea deschisa

Un plus de democrație pentru Europa
PIRAT cere scrierea unui nou tratat European care să clarifice și înlocuiască tratatele actuale și să răspundă nevoii de reformă a democrației în interiorul Uniunii, care să fie acceptată de cetățenii prin referendum.
Actualul proces legislativ în UE este dominat de executiv (Comisia Europeana) în defavoarea legislativului (Parlamentul European). PIRAT dorește rebalansare puterii în instituțiile europene, în favoarea  legislativului.
 
Înlăturarea barierelor incorecte din calea participării politice
PIRAT dorește ca cetățenii să poată avea un impact mai mare și direct în dezbaterea politică și procesul de luare a deciziilor, atât individual cât și colectiv. Cerem înlăturarea barierelor din calea participării mișcărilor politice noi la alegeri, cum ar fi cerința colectării unui număr împovărător de semnaturi.
 

Transparenta

Denunțarea presiunilor în procesul deciziei politice
PIRAT cere denunțarea presiunilor exercitate de grupurile de interese sau de lobby asupra deciziilor politice, pentru protejarea nedisimulată a  procesul democratic și transparentizarea sursei deciziilor politice. 
 
Lege pentru protectia activiștilor whistle-blower
PIRAT militează pentru o legislație generalizată și cuprinzătoare pentru protecția persoanelor care dezvăluie probleme de interes public, cum ar fi cazuri de corupție, interese de grup, încălcarea eticii sau drepturilor omului.
 
Transparența sectorului public
Entitățile din sectorul public, dar și entitățile private care lucrează pentru sectorul public trebuie să fie transparente. PIRAT crede că este un drept fundamental al cetățenilor să acceseze, fără justificare expresă, toate contractele și beneficiile financiare legate de realizarea proiectelor și a serviciilor din sectorul public. 

 

Protectia intimitatii si drepturilor civile

Protectia datelor si supravegherea

Siguranță în libertate
Extinderea drepturilor civile și protecția libertăților individuale este un obiectiv primar pentru PIRAT.
Amenințarea dată de supravegherea ilegală și excesivă, reprezentată de acțiunile unor terțe state dar și la nivel național, fie ca răspuns la amenințări teroriste sau alte amenințări, este gravă. Este nevoie să acționăm imediat pentru echilibrarea balanței și restabilirea intimității.
 
Certitudinea unei vieți intime protejate
Europenii au o lungă istorie de luptă pentru drepturile și libertățile fundamentale ale concetățenilor lor.
Pentru a ne păstra drepturile și libertățile și pentru a asigura eficacitatea legilor, PIRAT cere limitarea colectării și monitorizării  datelor doar la acele persoane care sunt suspecte de comiterea sau pregatirea unei infractiuni și numai cu aprobare și supraveghere judecătoreasca.
Protecția împotriva infracțiunilor este o responsabilitate importantă a statului. Trebuie să ne asigurăm că aceasta este îndeplinită prin politici inteligente, raționale și bazate pe dovezi.
Vrem să abrogăm  colectarea automată și nediscriminatorie a datelor, stocarea și utilizarea lor ulterioară. 
Oricine este obiectul supravegherii trebuie să fie informat la momentul potrivit și cu luarea măsurilor împotriva oricăror abuzuri.
 
PIRAT cere anularea Directivei privind reținerea datelor
Toți cetățenii au dreptul să cunoască regulile care guvernează colectarea informațiilor cu caracter personal, durata maximă a stocării acestora și politica de reținere a acestora.
PIRAT se opune schimburilor nejustificate de date în interiorul sau în exteriorul UE. Acasta include trasnferul datelor privind pasagerii și plațile spre terțe state cum ar fi SUA, precum si propuneri de tipul Eurosur. Transferul de date personale spre țări care nu oferă protecția efectivă a acestora trebuie interzis.
PIRAT respinge introducerea  unor dispozitive obligatorii de monitorizare, cum ar fi așa numitele „contoare inteligente”
PIRAT  dorește implementarea unor standarde stricte pentru orice sistem industrial care procesează automat informații personale sau private (sistemele de control a accesului), respectiv trasnsformarea acestora în sisteme cu surse deschise, documentate public si verificate public. 

Evaluarea sistematica a competentelor si a programelor de supraveghere existente

Interzicerea supravegherii în masă
 Spațiile publice sunt însețate cu video-camere care monitorizează circulația persoanelor și a vehiculelor, urmăresc fețele și combina această informație fără a avea în vedere potențialul de eroziune a intimității. Datele arată că prezența unor astfel de sisteme are un efect redus asupra ratei criminalității și că, în cel mai bun caz, criminalitatea pur și simplu se mută în alte spații. PIRAT încurajează trecerea personalului de poliție de la monitorizarea imaginilor la prezența efectivă în spațiile publice.
 
Interzicerea spionajului electronic și colectării de date biometrice
 Verificările de rutină nu trebuie să afecteze nejustificat viața privată. Respingem utilizarea de  scanere electronice (tip viziune de ansamblu a corpului uman), din cauza impactului lor negativ asupra demnității umane, colectarea conținutului și metadatelor de comunicații, citirea de date private de pe dispozitive electronice și alte proceduri invazive similare. Ne opunem colectării datelor biometrice a cetățenilor și depozitării acestora în bazele de date centrale .
 
Stop noilor planuri de monitorizare
 PIRAT dorește să se renunțe la desființarea progresivă a drepturilor civile, care a luat proporții dramatice în istoria recentă. Pentru a ne asigura siguranța, nu avem nevoie de legi noi, cele existente sunt suficiente .
În special, ne pronunțăm împotriva :
• divulgării și păstrării datelor din registrele electronice ale pasagerilor care călătoresc în UE, de către autoritățile de supraveghere ( ” PNR UE ” )
• sortării automate a persoanelor, pentru a le împărți în categorii de risc („profiling”) , sau alte analize de date în masă.
• Acordului UE – SUA privind datele ( „safe harbour” ) .
 
Respectarea drepturilor fundamentale în cazul noilor măsuri de securitate
 PIRAT vrea ca Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (AEDF)să examineze în mod sistematic toate programele de securitate actuale și viitoare ale UE. Agențiile de securitate din UE trebuie să își revizuiască modul de abordare a obiectului de activitate, cercetarea să se facă pe bază de dovezi pentru a evita efectele secundare negative, să fie examinate alternativele și asigurată compatibilitatea cu drepturile fundamentale. Trebuie să ne asigurăm că AEDF are competențele necesare pentru a realiza această sarcină.
PIRAT susține un moratoriu cu privire la orice ingerință  în drepturile noastre în numele securității interne de către agențiile de securitate ale UE, până când revizuirea sistematică a competențelor existente de către AEDF este completă.
 
Cercetarea în domeniul securității și programele de monitorizare
PIRAT sprijină finanțarea cercetării prin intermediul UE, dar cu toate acestea implicarea frecvente a agențiilor guvernamentale în materie de supraveghere și operațiuni de filtrare, cum ar fi INDECT și CleanIT, demonstrează o intenție clară de a utiliza astfel de tehnologii într-un mod care le transformă în  instrumente finanțate din fonduri publice pentru reducerea drepturilor civile. Prin urmare, susținem că UE nu trebuie să finanțeze tehnologii care limitează drepturile fundamentale.
 
Regulament European pentru Protecția Datelor, cu un nivel ridicat de protecție a datelor
Regulamentul privind protecția datelor, în curs de aprobare la nivelul UE nu ar trebui să conducă la o scădere a standardelor de protecție a datelor, ci trebuie să consolideze drepturile cetățenilor europeni în toate țările europene. Nu mai poate fi posibil, pentru companiile care operează în UE, să scape de supraveghere și control eficiente; de exemplu filialei Facebook din Irlanda să nu-i mai fie permisă eludarea reglementările de protecție a datelor.
Metadatele, create ca un efect secundar al folosirii de  sisteme informatice complexe, trebuie luate în considerare ca date cu caracter personal. Trebuie să fie creată o metodă prin care să poată fi cerută o listă a terților care accesează datele unei persoane, și care să fie comparabilă cu metoda care a fost folosită pentru exprimarea consimțământul. Chiar și în cazul în care s-a primit acordul pentru schimbul de date cu caracter personal, persoanei supuse comerțului cu date nu i se poate refuza accesul la rezumatul tuturor datelor transmise către o terță parte .
Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale, trebuie să fie permisă numai cu acordul activ și informat al persoanei în cauză .
Accesarea directă a datelor cu caracter personal și de comunicare ale cetățenilor europeni și companiilor prin Internet de către agențiile de informații arată în mod clar că e nevoie stringentă de acțiune la nivel internațional. PIRAT militează pentru măsuri de protecție a datelor cu caracter personal, a vieții private și dezvoltării libere a personalității și pentru prevenirea spionajului industrial.
 
Interzicerea identificării personale, fără discernământ, în spațiile publice
PIRAT se pronunță împotriva identificării/legitimării persoanelor în cazul în care nu sunt suspectate de comiterea unei infracțiuni, mai ales atunci când acestea își exercită dreptul de a protesta sau de a se asocia. Dacă cineva poate fi identificat în mod expres într-o demonstrație sau când își exprimă în mod liber opinia, atunci libertatea de exprimare este în pericol.
 
Politica privind refugiații
Abordarea europeană în materie de azil și refugiați trebuie să se bazeze pe recunoașterea drepturilor omului și să respecte pe deplin Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților și Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului .
Politica de vecinătate a UE și politica de dezvoltare a UE ar trebui să fie orientate spre îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și să se concentreze pe promovarea drepturilor omului în toate țările și regiunile partenere. Denunțăm toate tendințele de a crea un aparat represiv de supraveghere și de control în Europa.
 
Dreptul de autor
PIRAT militează pentru un drept de autor corect și echilibrat, bazat pe interesele societății în ansamblu.
Dorim eliminarea monopolurilor pe informație. Uniunea Europeană a cedat în fața unei serii de cereri de introducere a monopolurilor pe informație, care se presupune că sunt concepute pentru a motiva creatorii și inventatorii în scopul de a produce mai multe lucrări. 
În realitate, singurii beneficiari ai monopolurilor sunt marile corporații, în timp ce piața în ansamblu nu funcționează. Acest eșec al pieței este evident când vedem frecvența agresiunii exercitate asupra persoanelor fizice și a IMM-urilor de către societățile de gestiune colectivă, precum și pierderea operele orfane. Scopul nostru este de a crea un mediu în care motivația de a crea merge mână în mână cu libertatea de informare.
Îmbunătățirea disponibilității publice a informațiilor, cunoștințelor și culturii este o condiție necesară pentru dezvoltarea socială, tehnologică și economică a societății noastre. Prin urmare, PIRAT cere ca acțiuni precum copierea, stocarea, utilizarea și asigurarea accesului la opere literare și artistice în scopuri non-comerciale să fie nu numai legalizate, ci protejate prin lege și promovate în mod activ. Toată lumea trebuie să se poată bucura și partaja patrimoniul nostru cultural, în mod gratuit și fără amenințarea cu acțiuni în justiție sau  cenzură.
Monopolul comercial oferit prin dreptul de autor ar trebui să fie redus la un termen rezonabil. Lucrări derivate ar trebui să fie permise întotdeauna, cu excepții care să fie enumerate în mod restrictiv în lege, eliminând posibilitățile de interpretare .
 
Internetul ca mediu ar trebui să nu cunoască granițe. PIRAT considerare barierele naționale artificiale pentru bunuri culturale, ca fiind un obstacol în calea pieței interne europene și cere desființarea acestora. O schimbare de abordare este necesară în domeniul drepturilor asupra bunurilor intangibile.
 
Trebuie să fie prevenită apariția de monopoluri suplimentare în sectoarele informații și cultură. Prin lege, statul ar trebui să permită sau să mențină monopolurile pentru bunuri necorporale strict limitat la cazul în care acestea sunt în mod neechivoc în interesul public . Orice monopol trebuie să fie limitate în timp, intervalul de timp și domeniul de aplicare neputând să fie extins retroactiv.
 
Crearea de bunuri comune , cum ar fi software-ul gratuit, bunurile culturale gratuite, baze de patente deschise și materiale educaționale libere și deschise, trebuie să fie promovate și protejate de lege.
 
Viața socială are loc din ce în ce mai des în spații digitale și nu trebuie să fie restricționată de monopolurile asupra bunurilor intangibile. Introducerea noțiunii legale de „utilizare echitabilă” ne va asigura că interacțiunile sociale rămân libere.
Societățile europene de gestiune colectivă trebuie să asigure transparența completă , drepturi de participare echitabile pentru membrii lor și clauze contractuale echitabile pentru artiști.
 
 

Programele libere, Cultura libera și Cunoasterea libera

Programele libere
PIRAT sprijină promovarea de programe pentru calculator care pot fi folosite, analizate, diseminate și modificate de oricine. Programele libere (Free/Libre Open Source Software) sunt esențiale pentru a da utilizatorilor controlul asupra propriilor sisteme și au o contribuție semnificativă la consolidarea autonomiei și a vieții private a tuturor utilizatorilor.
 
Utilizarea obligatorie a programelor libere în administrația publică
PIRAT susține că datelor cetățenilor trebuie să fie prelucrate, gestionate și asigurate cu programe libere, de câte ori este posibil. Programele tip proprietar pot fi utilizate numai atâta timp cât programele libere nu pot fi utilizate sau create în mod eficient într-un scop specific.
Programele libere reduc costurile administrative, promovează suportul tehnic local și cresc capacitatea de a identifica un cod dăunător. Aceasta va conduce la migrarea sectorului public spre programele libere, și eliminarea dependenței de furnizori specifici.
 
Cultura liberă
Cultura liberă este o resursă importantă pentru educație și creativitatea din societate. PIRAT militează pentru promovarea activității artistice și diversității culturale care pot asigura un mediu educațional și artistic bogat pentru generațiile actuale și viitoare .
 
Cunoașterea liberă și educația
PIRAT susține că libera circulație a cunoștințelor și informațiilor este esențială și trebuie să fie promovată și garantată în educație. Instituțiile de învățământ ar trebui să folosească tot mai mult resursele de învățare disponibile sub licențe libere, în care nu există restricții cu privire la copiere.
Progresul tehnologic creează noi oportunități de a împărtăși și dezvolta cunoștințe, precum și de a învăța concepte într-un areal internațional. Pentru a profita de aceste oportunități, suntem susținătorii dezvoltării și sprijinirii materialelor educaționale libere și deschise.
Disponibilitatea materialelor pentru învățământ în baza unor licențe libere  este esențială pentru accesul neîngrădit la educație, atât în ​​interiorul cât și dincolo de granițele UE .
PIRAT vede inovația ca fiind cheia pentru dezvoltarea bogăției culturale și intelectuale. Sprijinim educarea cetățenilor cu privire la dreptul lor la informare și formatele și programele libere, în toate tipurile de unități de învățământ .
PIRAT sprijină digitalizarea și publicarea documentelor din biblioteci publice și arhive din întreaga UE .
 
Promovarea licențelor tip Creative Commons 
PIRAT va depune eforturi pentru aplicarea dispozițiilor din acordurile comerciale care susțin utilizarea și dezvoltarea de formate deschise și Free Software / Libre Open Source și pentru promovarea și recunoașterea reciprocă a modelelor de licențe tip Creative Commons.
 

Accesul liber si Date Deschise

Accesul liber
Rezultatele oricăror cercetări finanțate, în tot sau în parte, din bani publici trebuie să fie publicate în reviste științifice cu acces liber sau prin alte mijloace care să le facă ușor accesibile pentru populație, în mod gratuit.
 
Date deschise
Toate datele create pentru uz public, indiferent de origine, trebuie să fie disponibile publicului larg, atâta timp cât datele personale nu sunt prelevate fără consimțământul persoanelor în cauză. Astfel de date trebuie puse la dispoziție într-o formă adecvată, care va include, de asemenea, un formular pentru prelucrarea datelor . Accesul nu trebuie să fie limitat de taxe, licențe sau proceduri de solicitare excesive sau de anumite mijloace tehnice.
PIRAT militează pentru un cadrul legislativ de genul celui din SUA – „Freedom of Information Act”, la nivelul UE, care să elimine aspectele negative ale regulamentului actual al UE , ce acționează ca barieră pentru acces la informații, cum ar fi definiția documentului si termenul de contestare.
 

Patentele 

Patentele în era informațională
Deși au fost create pentru a stimula inovarea, patentele  au funcționat ca un factor de descurajare în cea mai mare parte a istoriei. Patentarea cunoștiințelor  în domenii cum ar fi genetica, biotehnologia, programarea,  transformă aceste resurse într-un pericol concret pentru viitorul societății noastre.
Monopoluri asupra plantelor și semințelor, conflictele juridice costisitoare despre patente de multe ori banale, demonstrează deja prețul nejustificat pe care trebuie să-l plătească atât inovatorii cât și consumatorii. Legislația patentelor trebuie să fie reformată sau înlocuită cu o abordare care să permită existența unor piețe libere și echitabile.
 
Reechilibrarea patentelor cu interesul general
Patentele nu au fost create pentru a permite companiilor mari să împiedice  concurența cu ajutorul unui val tot mai mare de  patente de interes minor sau prea generale.
Prin urmare PIRAT cere oprirea abuzului de patente.
 
Patentele în societatea informațională
Succesul economic în societatea informațională nu mai este dependent doar de invenții tehnologice, ci și de  dezvoltarea cunoașterii și schimbului de informații. Efortul de a reglementa acești factori  în prezent, prin intermediul sistemului de patente este diametral opus cu obiectivul nostru de promovare a  libertății de cunoaștere și culturii umane.
 
Patentele nu ar trebui să fie acordate pentru ” invenții” non-substanțiale, triviale, programe de calculator, modele de afaceri, sau aspecte din natură. Aceste tipuri de patente împiedică dezvoltarea unei societăți informaționale și duce la privatizarea bunurilor comune. Companii din IT- mici și mijlocii din întreaga Europă, dovedesc că patentele pe programe nu sunt o condiție prealabilă pentru succesul economic. Inovatorii trebuie să fie recompensați în mod corespunzător, dar acest lucru nu implică în mod necesar acordarea de privilegii monopoliste care sufoca inovarea și afectează  în mod negativ accesul la bunuri esențiale.
UE, statele membre, și alte țări industrializate, nu trebuie să forțeze țările mai puțin dezvoltate să accepte prevederile patentelor care sunt susceptibile să fie dăunătoare pentru nevoile lor esențiale, oportunităților în domeniile sănătății, educației sau dezvoltării.
 
Patente , Medicamente și Sănătate
PIRAT se opune abuzurilor tot mai frecvente de privilegii prin patente, cum ar fi introducerea unor modificări false la medicamente înainte de expirarea protecției patentului. Practicile necompetitive, cum ar fi plata concurenței pentru a întârzia comercializarea de medicamente generice ar trebui să fie împiedicate în mod activ .
Sprijinim înființarea și finanțarea de metode alternative de stimulare a inovării în domeniul farmaceutic, pentru a înlocui treptat patentele în acest domeniu. Scopul nostru este să rupem legătura directă dintre recompensa pentru succesul în cercetare și prețul produsului final, să ne asigurăm că medicamentele sunt accesibile pentru toți.
Universitățile și institutele de cercetare ar trebui să fie în măsură să efectueze cercetări științifice pentru sănătate și medicină fără a fi grevate de patente.
 
Regulamentarea internaționala a monopolurilor pe proprietatea intelectuală
PIRAT dorește să depună eforturi pentru o revizuire a acordului TRIPS în sensul restrângerii drepturilor exclusive asupra bunurilor intangibile. Restricții similare ar trebui să se aplice tuturor acordurilor comerciale care pot include reglementări similare sau chiar mai ample cu privire la patente și drepturi de autor.
 

Politica comercială internațională

Principiile de acordurilor comerciale
PIRAT cere ca, în toate negocierile Uniunii Europene cu privire la acordurile comerciale,  să fie îndeplinite următoarele condiții :
• participare mai mare a Parlamentului European;
• acces complet la informații și audieri publice;
• respect pentru autodeterminare și viața privată , și
• interesele întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să fie luate în considerare .
 
Participare mai mare a Parlamentului European
Acordurile comerciale conțin decizii politice care sunt importante și sunt dificil de schimbat după ce au fost adoptate. Prin urmare, Parlamentul European, singurul organism din UE care are un mandat democratic direct, ar trebui să aibă drepturi egale cu Comisia Europeană atunci când vorbim de politicile comerciale. Parlamentul European, prin intermediul Comisiei pentru comerț internațional (INTA ), ar trebui să participe în calitate de partener egal al Comisiei Europene în cadrul negocierilor de acorduri comerciale.
 
Acces la informații și audieri publice
Toate documentele referitoare la negocierile acordurilor comerciale ar trebui să fie puse la dispoziția Parlamentului European  precum și a publicului. Toate negocierile și audierile cu părțile interesate ar trebui să se desfășoare în public. Cerem ca toate rezultatele consultărilor, în special propunerile părților interesate, să fie publicat imediat și în întregime.
 
Respectul pentru viața privată și autodeterminare
PIRAT ia în considerare dreptul la viață privată și autodeterminare a cetățenilor ca de la sine înțeles. Prin urmare, acest drept trebuie să fie respectat și promovat în cadrul acordurilor comerciale.
Deoarece aceste principii se aplică tuturor persoanelor, UE trebuie să se asigure că acordurile comerciale nu vor permite partenerilor lor comerciali să le încalce.
 
Interesele întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să fie luate în considerare
În momentul încheierii de acorduri comerciale, de regula se iau în considerare interesele companiilor foarte mari, în timp ce companiile mici și mijlocii  sunt alungate de pe piață. Vrem ca acest lucru să se schimbe.
 
Politica rețelelor
Revoluția digitală a schimbat structurile sociale și economice în întreaga Europă , accesul liber și egal la internet fiind acum o cerință de bază pentru participare în societatea civilă.
Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa în anonimat Internetul .
PIRAT dorește să includă dreptul de „participare digitală”, în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale.
 
Neutralitatea internetului
 Principiul neutralității rețelei trebuie să ajungă o lege europeană, pentru a asigura încurajarea investițiilor, competiția corectă și pentru un tratament egal în spațiul digital.
Toată lumea trebuie să poată avea acces la o conexiune de internet care să nu discrimineze împotriva vreunui serviciu sau împotriva vreunei competiții. Măsurile de management al traficului ar trebui să fie acceptate doar în cazuri excepționale și luate doar pentru scopuri tehnice, într-o manieră clară și transparentă. 
Accesul nondiscriminatoriu la internet trebuie să fie acordat uniform în întreaga UE. Respingem măsurile companiilor de telecomunicații care amenință libertatea accesului.
Subliniem, în special, propunerile curente ale Comisiei Europene („Kroes Telekom Package”) – comisie care evită codificarea principiului neutralității internetului datorită influenței pe care o au companiile de telecomunicații și furnizorii de servicii.  
 
Dezvoltarea infrastructurii internetului
 PIRAT sprijină dezvoltarea pe plan european a infrastructurii comunicațiilor. Scopul nostru este acela de a asigura acces broadband pentru toți cei din UE.
Din moment ce rețelele sunt îmbunătățite și modernizate, orice monopol asupra infrastructurii trebuie evitat.
 
Economie: Dezasamblare creativa intr-o piata libera
 În realizarea obiectivelor sale, PIRAT acționează pentru reformarea creativă a societății prin promovarea principiului „dezasamblare creativa intr-o piata libera”:  ideile și produsele noi iau locul celor vechi, activități și afaceri noi le înlocuiesc pe cele vechi.
PIRAT asigură promovarea principiilor democrației directe-distributive şi consolidarea statului de drept și acționează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:
(a) promovarea unui contract social bazat pe incredere, nu pe monetizarea excesivă ce a dus la indatorare si impotență, un anume tip de contract social care să difere de modelul actual de îndatorare excesivă a cetățeanului
(b) promovarea un sistem financiar adecvat: un nou tip de companii publice şi investiţii de genul New Deal- Asistență, Recuperare/Revenire și Reformă, bazat pe creşterea socializării orientate spre societatea civilă. Într-un final există speranța unor organizări adhoc de genul Github care să elimine complet necesitatea persoanelor juridice monolitice.
(c) promovarea implicări cetățenești în activități comune și consensuale socio-economice, și a micromanagementului la nivelul uman- cel mai direct și esențial, și eliminarea structurilor ierarhice, greoaie și divizive extinderii antreprenoriatului la societatea civilă şi la baza piramidei: în cadrul sistemului vechi se creează noi modele, iar aceste modele încep să interacţioneze în mod sinergic pentru a forma un set alternativ de practici sociale
(d) afirmarea unei opoziții ferme tentativelor de introducere a insuficienţei fiscal-artificiale în lumea producţiei imateriale, care să împiedice curgerea liberă a culturii şi a inovaţiei sociale, bazată pe cooperarea liberă, prin crearea de obstacole generate de proprietatea intelectuală protejată de stat.
(e) dezvoltarea unui mod propriu de a concepe organizarea instituţiilor umane, în special a tipurilor de afaceri şi a relaţiilor între conducere şi lucrători, dar şi a tipurilor de colaborări între angajaţi şi conducere, respectiv între angajaţii inşişi;
(f) susținerea noul tip „hiperproductiv“ de exploatare a teritoriului, generalizarea agriculturii organice postindustrială, mai productivă decât agricultura industrială, care este distructivă
(g) crearea de programe pentru promovarea unor noi forme de organizare socio-economica instituţii care „o duc bine”, urmărind odata cu binele comun si a permite expresia individuala singular si in cadrul unor mecanisme participative, organizate pe mecanisme participative, mecanisme de finanţare socială, bazate pe parteneriat, mecanisme care susţin inovaţia socială (co-proiectare, co-creaţie) şi producţia în parteneriat de către societatea civilă
(h)  susținerea procedeele economice deschise şi gratuite şi schimbarea modelul printr-o incluziune mai vasta a agendelor minoritare. 
 
Educație și Cunoaștere: Noile ISME
 
Post-tehnologizarea informației aduce atât de multe teorii inovatoare Cunoașterii încât o cercetare amănunțită poate crea confuzii. PIRAT a ales să susțină câteva din acestea:
 
Conectivism
Derivată din Constructivism, această teorie definește persoana care învață ca făcînd parte dintr-o rețea și antrenându-se pentru a se integra cât mai perfect acestei rețele. Administrarea personală a individului nu trebuie să difere de administrarea generală a societății decât acolo unde intervine viața intimă. PIRAt susține conectarea cetățeanului la rețeaua socială în condițiile perfectului respect pebtru protejarea intimității acesteia.
 
Constructivism
Cunoașterea este un „tot” la care ne aducem aportul cu toții. Construirea acestui„tot” este un fenomen social și nu individual. În acest mod s-au creat limbile pămîntului, scrierea, Internetul. PIRAt nu va permite celor care prin artificii de tipul „Dreptul de Autor” vor să distrugă Cunoașterea.
 
Construcționism
Conform acestei teorii învățarea are ca rezultat posibilitatea de a crea și produce lucruri.  PIRAT va milita pentru un sistem educațional care va avea ca preocupare dezvoltarea abilităților care duc la obținerea unor beneficii concrete pentru societate. Mai degrabă decât să învețe butonistica Windows, elevul va învăța matematica și logica care îl vor dota cu abilitatea de a construi propriul său program de calculator.
 
Conexionism
Există un tip de  cunoaștere care își are rădăcinile în informatică. În esență cunoașterea este creată de rețele neuronale (spre deosebire de seturi de reguli sau axiome definite abstract care guvernează operațiunile în sistemele de simboluri). PIRAT susține un sistem educațional asimilat modelelor informatice care au dus la formarea Internetului, prin crearea unor rețele de învățare sistemic înglobate în teoriile pedagogice, trecându-se astfel de la scoala care „educă” la școala care „oferă”.
 
Asociaționism
Cunoașterea nu se bazează atât pe deducții matematice cât pe asocieri de idei provenite din „experiențe”, „amintiri” și „trăiri”. PIRAT nu va abandona sub nici o formă interesul pentru istoria și cultura națională, militînd activ pentru aducerea în spațiul public a tuturor evenimentelor care au fost necercetate, abandonate sau ascunse. Avem convingerea că tinerii au foarte mult de învățat de la părinții care își recunosc greșelile. 
 
***
 
Pentru realizarea obiectivelor sale politice, PIRAT acționează prin reprezentanții săi fără deosebire  de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de  orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine  socială  în Parlamentul României și în Parlamentul European, Guvern, autorități ale administrației publice centrale și locale, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin dialogul și cooperarea permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, sindicatele, organizațiile neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri.
 
PIRAT militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul organismelor interna­ționale din care face parte și prin participarea la dezbateri locale și regionale.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. despre cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close