Partidul Pirat Romania

Naţiunile Unite

Naţiunile Unite:

Noi, Popoarele Naţiunilor Unite, hotărâte să izbăvim generaţiile viitoare de flagelul războiului care, de două ori în cursul unei vieţi de om, a provocat omenirii suferinţe de nespus, să ne reafirmăm credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi a femeilor, precum şi a naţiunilor mari şi mici (…), să promovăm progresul social şi condiţii mai bune de trai într-o mai mare libertate, şi în aceste scopuri (…) să ne unim forţele pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, să acceptăm principii şi să instituim metode care să garanteze că forţa armată nu va fi folosită decât în interesul comun, să folosim instituţiile internaţionale pentru promovarea progresului economic şi social al tuturor popoarelor, am hotărât să ne unim eforturile pentru înfăptuirea acestor obiective…
[…textul integral al Cartei ONU se află pe o altă pagină].

Cu aceste cuvinte începe Carta ONU, documentul de înfiinţare prin care 51 de state au aderat, în anul 1945 la San Francisco, la Organizaţia Naţiunilor Unite. Între timp, această organizaţie cuprinde 191 state membre, adică aproape toate statele lumii […informaţii despre contextul istoric în care au apărut şi s-au dezvoltat Naţiunile Unite se află în Cursul 2].

Încă de la primele enunţuri ale Cartei putem observa scopul central al ONU de a împiedica apariţia unor noi războaie. Acestui scop i se subordonează şi altele, în sensul înţelesului mai larg al conceptului păcii: în Cartă mai sunt amintite „drepturile fundamentale ale omului” şi, în mod explicit, şi promovarea progresului economic şi social […despre sarcinile şi obiectivele Naţiunilor Unite vom vorbi în Cursul 1].

În acest scop, Carta a prevăzut înfiinţarea a şase organe principale – Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretariatul, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă şi Curtea Internaţională de Justiţie -, organe care s-au menţinut până în ziua de astăzi […informaţii despre felul în care este construită Organizaţia Naţiunilor Unite se află în cadrul Cursului 3].

Încă de la înfiinţare, Organizaţia s-a diferenţiat într-o reţea uriaşă de programe, comisii, organe şi organizaţii speciale […informaţii despre sistemul Naţiunilor Unite se află în cadrul Cursului 4].

Una dintre problemele cu care se ocupă Organizaţia este coordonarea multitudinii de activităţi cu un maximum de eficienţă. În plus, Organizaţiei i s-a mai reproşat că reflectă raporturile (de putere) de la momentul înfiinţării sale, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ea ne mai corespunzând cerinţelor prezentului […în Cursul 5 vom vorbi despre unele probleme cu care se confruntă Naţiunile Unite].

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. despre cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close