Partidul Pirat Romania

D.I.C. de J.P.Barlow

Declarația de Independență a Cyber-Spațiului


Guverne ale lumii industrializate, giganţi vlăguiţi din carne şi oţel !- eu vin din Cyberspaţiu, noua casă a Minţii. În numele viitorului, vă rog pe voi, trecutul, să ne lăsaţi în pace. Nu sunteţi bineveniţi! Acolo unde suntem noi, voi nu aveţi nici o putere!

.

Nu avem  un guvern ales, şi  nu suntem susceptibili de a avea unul, așa că ne adresăm vouă cu o autoritate nu mai mare decât cea cu care libertatea însăși -întotdeauna- vorbeşte. Declar spaţiul social global pe care îl clădim independent -în mod natural- de tiraniile pe care încercați să ni le impuneți. Nu aveți dreptul moral de a ne conduce şi nici nu aveți metode de constrângere de care să ne temem.

.

Puterea guvernelor derivă  din consimţământul celor guvernaţi. Nu ni l-ați solicitat și  nu l-ați primit pe al nostru. Noi nu v-am invitat. Nu ne cunoașteți pe noi și nici lumea noastră. Cyberspațiul nu se află între granițele voastre. Să nu credeți că îl puteți construi ca pe un proiect de construcții publice- Nu puteți. Cyberspace-ul este o formațiune naturală care crește ca urmare a acțiunilor noastre colective.

.

Nu sunteți angajați în marea noastră conversaţie colectivă, și nu creați bogăţie pentru pieţele noastre. Nu ne cunoașteți cultura, etica sau codurile nescrise, care oferă deja pentru societatea noastră mai multă ordine decât ar putea fi obţinute prin oricare dintre constrângerile voastre.

.

Pretindeți că avem probleme pe care „voi” trebuie să le rezolvați. Folosiți asta ca o scuză pentru a ne invada spațiul. Multe dintre aceste probleme nu există. Unde există  conflicte reale, unde exista nedreptăți, noi le vom identifica și rezolva prin mijloace proprii. Ne scriem propriul Contract Social. Această guvernare se va întemeia pe condițiile lumii noastre, nu ale voastre.

.

Cyberspațiul constă în tranzacţii, relații, şi gândiri în sine, dispuse ca un val înalt în reţeaua noastră de comunicaţii. Lumea noastră este pretutindeni și nicăieri, dar nu acolo unde trăiesc corpurile noastre.

.

Făurim o lume în care toți pot intra fără privilegii sau prejudecăți de rasă, putere economică, forţă militară, sau loc de naştere. Noi făurim o lume în care oricine, oriunde își poate exprima convingerile, indiferent de cât de singular, fără teama de a fi constrâns la tăcere sau la conformitate.Conceptele dumneavoastră de proprietate, exprimare, identitate, mişcare şi context nu se aplică la noi. Ele sunt bazate pe materie: NU există materie Aici.

.

Identităţile noastre nu au corpuri, astfel încât, spre deosebire de voi, nu dorim să obţinem ordinea prin constrângeri fizice. Noi credem că prin etică, auto-interes luminat şi binele general, guvernarea noastră va izbândi. Identităţile noastre pot fi distribuite în mai multe dintre jurisdicţiile dumneavoastră. Singura lege pe care toți constituenții noștri ar recunoaşte-o, în general, este Regula de Aur. Vom fi capabili să construiască soluţiile noastre speciale, pe această Regulă. Noi nu putem accepta soluțiile pe care voi încercaţi să le impuneți.

.

În Statele Unite aţi creat o lege, „Actul de reformă a telecomunicaţiilor” care respinge Constituţia proprie şi insultă visele lui Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, şi Brandes. Aceste vise trebuie să renască acum în noi.

.

Sunteți  îngroziţi de proprii voștrii copii, deoarece aceștia sunt nativi într-o lume în care în care voi veţi fi întotdeauna imigranţi. Pentru că vă este teamă de ei, vă împuterniciți birocraţii cu responsabilităţi parentale, sunteți prea laşi să vă confruntați cu voi înşivă. În lumea noastră, toate sentimentele şi expresiile umanității, de la visceral la angelic, sunt părţi ale unui întreg fără îmbinări, o conversaţie globală de biţi. Nu putem separa aerul care sufocă de aerul pe care se sprijină aripile în zbor.

.

În China, Germania, Franţa, Rusia, Singapore, Italia şi Statele Unite ale Americii, încercaţi să vă feriți de virusul libertății prin ridicarea unor avanposturi de apărare la frontierele cyberspațiului. Acestea pot ține contagiunea deoparte pentru o perioadă scurtă dar ele nu vor funcţiona într-o lume care va fi în curând acoperită de media purtătoare de biți.

.

Industriile voastre ruginite de informații ar dori să perpetueze prin propunerea unor legi care- în America şi aiurea- să pretindă că dețin exclusiv Discursul către lume. Aceste legi vor spune că ideile sunt doar un alt produs industrial, nu mai nobil decât fierul brut. În lumea noastră, ori-ce mintea umană poate crea poate fi reprodus şi distribuit la infinit fără nici un cost. Libera circulație globală a gândirii nu mai are nevoie de fabricile voastre pentru a se realiza.

.

Aceste măsuri din ce în ce mai ostile şi colonizatoare ne obligă să luăm poziție- asemeni precursorilor iubitori de libertate şi  auto-determinare care au trebuit să respingă autoritatea puterilor îndepărtate și neinformate. Noi ne declarăm Sinele nostru virtual ca imun la suveranitatea voastră, chiar dacă voi continuați să ne conduceți trupurile. Ne vom răspândi pe întreaga Planeta, astfel încât nimeni să nu ne poată aresta gândurile.

.

Vom crea o civilizaţie a minţii în cyberspațiu. Fie  ca ea sa fie mai umană şi mai echitabilă decât cea pe care  guvernele voastre au clădit-o până acum.
Davos, Switzerland
Februarie 8, 1996
John Perry Barlow

Image via Wikipedia

 

A Declaration of the Independence of Cyberspace was an influential early paper on the applicability (or lack thereof) of government on the rapidly growing internet. It was written by John Perry Barlow, a founder of the Electronic Frontier Foundation, and published online February 8, 1996 from Davos, Switzerland. It was written primarily in response to the passing into law of the Telecommunications Act of 1996 in the United States.
Date: Fri, 9 Feb 1996 17:16:35 +0100
To: [email protected]
From: John Perry Barlow <[email protected]>
Subject: A Cyberspace Independence Declaration

Yesterday, that great invertebrate in the White House signed into the law
the Telecom "Reform" Act of 1996, while Tipper Gore took digital
photographs of the proceedings to be included in a book called "24 Hours in
Cyberspace."

I had also been asked to participate in the creation of this book by
writing something appropriate to the moment. Given the atrocity that this
legislation would seek to inflict on the Net, I decided it was as good a
time as any to dump some tea in the virtual harbor.

After all, the Telecom "Reform" Act, passed in the Senate with only 5
dissenting votes, makes it unlawful, and punishable by a $250,000 to say
"shit" online. Or, for that matter, to say any of the other 7 dirty words
prohibited in broadcast media. Or to discuss abortion openly. Or to talk
about any bodily function in any but the most clinical terms.

It attempts to place more restrictive constraints on the conversation in
Cyberspace than presently exist in the Senate cafeteria, where I have dined
and heard colorful indecencies spoken by United States senators on every
occasion I did.

This bill was enacted upon us by people who haven't the slightest idea who
we are or where our conversation is being conducted. It is, as my good
friend and Wired Editor Louis Rossetto put it, as though "the illiterate
could tell you what to read."

Well, fuck them.

Or, more to the point, let us now take our leave of them. They have
declared war on Cyberspace. Let us show them how cunning, baffling, and
powerful we can be in our own defense.

I have written something (with characteristic grandiosity) that I hope will
become one of many means to this end. If you find it useful, I hope you
will pass it on as widely as possible. You can leave my name off it if you
like, because I don't care about the credit. I really don't.

But I do hope this cry will echo across Cyberspace, changing and growing
and self-replicating, until it becomes a great shout equal to the idiocy
they have just inflicted upon us.

I give you...

A Declaration of the Independence of Cyberspace

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I
come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask
you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have
no sovereignty where we gather.

We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address
you with no greater authority than that with which liberty itself always
speaks. I declare the global social space we are building to be naturally
independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral
right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true
reason to fear.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You
have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not
know us, nor do  you know our world. Cyberspace does not lie within your
borders. Do not think that you can build it, as though it were a public
construction project. You cannot. It is an act of nature and it grows
itself through our collective actions.

You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you
create the wealth of our marketplaces. You do not know our culture, our
ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order
than could be obtained by any of your impositions.

You claim there are problems among us that you need to solve. You use this
claim as an excuse to invade our precincts. Many of these problems don't
exist. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will
identify them and address them by our means. We are forming our own Social
Contract . This governance will arise according to the conditions of our
world, not yours. Our world is different.

Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself,
arrayed like a standing wave in the web of our communications.  Ours is a
world that is both everywhere and nowhere, but it is not where bodies live.

We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice
accorded by race, economic power, military force, or station of birth.

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her
beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence
or conformity.

Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and
context do not apply to us. They are based on matter, There is no matter
here.

Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by
physical coercion. We believe that from ethics, enlightened self-interest,
and the commonweal, our governance will emerge . Our identities may be
distributed across many of your jurisdictions. The only law that all our
constituent cultures would generally recognize is the Golden Rule. We hope
we will be able to build our particular solutions on that basis.  But we
cannot accept the solutions you are attempting to impose.

In the United States, you have today created a law, the Telecommunications
Reform Act, which repudiates your own Constitution and insults the dreams
of Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, and Brandeis. These
dreams must now be born anew in us.

You are terrified of your own children, since they are natives in a world
where you will always be immigrants. Because you fear them, you entrust
your bureaucracies with the parental responsibilities you are too cowardly
to confront yourselves. In our world, all the sentiments and expressions of
humanity, from the debasing to the angelic, are parts of a seamless whole,
the global conversation of bits. We cannot separate the air that chokes
from the air upon which wings beat.

In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States,
you are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at
the frontiers of Cyberspace. These may keep out the contagion for a small
time, but they will not work in a world that will soon be blanketed in
bit-bearing media.

Your increasingly obsolete information industries would perpetuate
themselves by proposing laws, in America and elsewhere, that claim to own
speech itself throughout the world. These laws would declare ideas to be
another industrial product, no more noble than pig iron. In our world,
whatever the human mind may create can be reproduced and distributed
infinitely at no cost. The global conveyance of thought no longer requires
your factories to accomplish.

These increasingly hostile and colonial measures place us in the same
position as those previous lovers of freedom and self-determination who had
to reject the authorities of distant, uninformed powers. We must declare
our virtual selves immune to your sovereignty, even as we continue to
consent to your rule over our bodies. We will spread ourselves across the
Planet so that no one can arrest our thoughts.

We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more
humane and fair than the world your governments have made before.

Davos, Switzerland
February 8, 1996

****************************************************************
John Perry Barlow, Cognitive Dissident
Co-Founder, Electronic Frontier Foundation

Home(stead) Page: http://www.eff.org/~barlow

Message Service: 800/634-3542

Anonymity is turning online identity into a hub of low culture

A Declaration of the Independence of Cyberspace
A free (!) version, based on text of that guy, John Perry Barlow. Spanish with english subtitles, the youtube way (not hardcoded). So, you all know who you are, and how is the drill. More explanations that i could possibly conceive, in teh hive: en.wikipedia.org projects.eff.org the original email: w2.eff.org

A modern manifest of cyberspace – CCCamp 2011
A modern manifest of cyberspace The internet is dead, long live the internet The internet is increasingly falling under the control and restrictions of governments and multinational corporations. Internet connections are filtered and censored, not only in China but blatantly so in ´western´ countries such as Australia and Canada. The content industry is clamping down on infringement on intellectual property and calls for ever more far-fetching and over-reaching laws to be put into effect. Meanwhile, telco´s are making deals with content providers to decide how gets premium access and who gets degraded access to their networks. We have seen the internet rise, saw its potential and then lost it to capitalism and state control. It is time we truly ´take back the web´. The modern manifest of cyberspace is a call to action, urging the community to regain control and fight for a free infrastructure to sustain an uncensored and unbiased flow of information. The internet is increasingly falling under the control and restrictions of governments and multinational corporations. Internet connections are filtered and censored, not only in China but blatantly so in ´western´ countries such as Australia and Canada. The content industry is clamping down on infringement on intellectual property and calls for ever more far-fetching and over-reaching laws to be put into effect. Meanwhile, telco´s are making deals with content providers to decide how gets premium access and who gets degraded

Time Warrior – feat. John Perry Barlow – Declaration of The Independence of Cyberspace
Audio Version: www.musicalley.com Narration by Time Warrior: twarrior.deviantart.com Music by Time Warrior www.musicalley.com TEXT version here: rasa13.deviantart.com As long as you credit back to this video, then do with this as you see fit to do with it! The Internet must remain a free and open method of creative expression to bypass the main stream media filtering implemented by the Powers That Be.

a declaration of the independence of cyberspace
”a declaration of the independence of cyberspace” by john perry barlow w2.eff.org read by jan rubak – [excerpt of] foreword to cory doctorow´s book ”content” by john perry barlow read by jan rubak – content by cory doctorow craphound.com – content by corey doctorow, read by jan rubak www.archive.org – explosions in the sky – first breath after coma www.youtube.com – star wars – clones music video video.google.com -0- Ratings and all other things which seek to influence via consensus validity have been removed. Synoptic surveillance is used to shape public opinion, and lets be honest viewcounts mean nothing, yet thats not an option to remove because they think you are that stupid that you cannot assess a video without knowing how many others liked it. as if thats a reliable indicator of its content!!! -0- –-DISCLAIMER! –- Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for ”fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

The internet is dead, long live the internet
Talk given by Koen Martens (gmc) on Newline, the one-year-anniversary conference held at the Whitespace hackerspace in Ghent at 26th of March 2011 (see 0x20.be The internet is increasingly falling under the control and restrictions of governments and multinational corporations. Internet connections are filtered and censored, not only in China but blatantly so in ´western´ countries such as Australia and Canada. The content industry is clamping down on infringement on intellectual property and calls for ever more far-fetching and over-reaching laws to be put into effect. Meanwhile, telco´s are making deals with content providers to decide how gets premium access and who gets degraded access to their networks. As such, the independence of cyberspace as declared in 1996 (projects.eff.org is a thing of the past. We urgently need to reclaim this independence, to ensure the free flow of information. One way out is the deployment of darknets and encrypted tunnels layered over the existing commercial internet. In this talk I will argue for a more radical option though; I will call to abandon the existing infrastructure and build our own. This talk will highlight various already ongoing initiatives supporting this bold idea, and ideas that are currently bubbling up to build grass-roots internet. Wireless mesh networks that connect local areas, initiatives to connect rural areas to the larger networking community and the hackerspaces space program where we plan for an actual grass

A Declaration of the Independence of Cyberspace
Recorded in 1996 by Entropica & V.Tea and released by UK psychedelic club Megatripolis, with words written by John Perry Barlow (founder of the Electronic Frontier Foundation and Grateful Dead lyricist) in response to the Clinton administrations´ effort to censor and control the internet with the Telecommunications Reform Act of 1996. Art and image credits: electricsheep.org alexgrey.com androidjones.com bugman123.com nez-art.com android.net thetemplateorg.com Transcript: (for the full statement, google this video´s title) A Declaration of the Independence of Cyberspace by John Perry Barlow Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear. Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you

2 Brothers On The 4th Floor – Living In Cyberspace

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. despre cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close